Invited Speakers


FSCD'22 (Haifa):

FSCD'21 (Virtual conference):

FSCD'20 (Virtual conference):

FSCD'19 (Dortmund):

FSCD'18 (Oxford):

FSCD'17 (Oxford):

FSCD'16 (Porto):